WOMEN IN ENGINEERING

Geçmişten günümüze kadar kadınlar için hep belirli bir hayat çizgisi belirlenmiş, nasıl davranacaklarından nerede çalışacaklarına kadar… Peki ya onlara daha çok söz hakkı verilse nasıl olurdu? Onları belli bir kalıbın içine koymaktansa; istekleri ve yetenekleri doğrultusunda, üzerlerindeki baskılardan arınmış bir halde istediklerini yapabilselerdi daha güzel olmaz mıydı?    

Tam da bu sorunların ışığında IEEE’nin altında WIE (Women In Engineering) kuruluyor. Peki WIE tam olarak nedir? WIE, IEEE’nin diğer komitelerinden farklı olarak bir farkındalık komitesidir. IEEE WIE, kadınların da kendi istedikleri meslekleri seçmesi ve bu mesleklerde kendilerini daha iyi ifade etmeleri için farkındalık çalışmalarını yürütüyor. Özellikle kadınların da mühendislik, bilim, kariyer ve yönetim alanlarında en az erkekler kadar sektörün içinde ve onlar kadar söz sahibi olmasını sağlamaya çalışıyor. Ayrıca gelecek nesiller için de dayatılan meslek seçim olgusunu değiştirmek, geleceğin kadınlarını bu alanlarda daha aktif, güçlü ve yaratıcı olmasını desteklemek ve insanlığın yararı için kadın ve erkeklerin canlı bir şekilde çalıştığı bir toplum oluşturmak en büyük amacı. WIE’yi duyunca aklınızda sakın sadece kadınların katıldığı bir komite canlanmasın. Biz bu farkındalığı hem kadın hem de erkeklerle sürdürmekteyiz. Zaten bizi biz yapan da birbirimiz için verdiğimiz bu çaba. Bu çaba sayesinde çoğu insan bugün farklı düşünüp farklı hareket ediyor. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi IEEE WIE olarak 2 senedir hem Türkiye hem de globalde aktif olarak varlık göstermektedir. Okulumuzdaki kuruluşumuzdan bugüne kadar amacımız doğrultusunda bütün WIE gönüllüleriyle büyük bir azimle çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Kurulduğumuz günden beri;

Staj Günlükleri

Topluluğumuz öğrencilerinden staj ve ya iş deneyimi olan arkadaşlarımızın üyelerimize deneyimlerini aktarmalarını sağlayan etkinliktir.

Sahada Kadın Paneli

Farklı sektörlerde çalışan kadınların deneyimlerini paylaştığı bir konferans.

İşte Kadın 

Her sene 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününde yaptığımız bir salon etkinliğidir konuşmacılarımız hem akademisyenlerden hem de sahada çalışan kadınlardan oluşmaktadır.

Sabiha Gökçen Günleri Model Uçak Workshopu

Okulumuz öğrencilerinin katılımlarıyla THK işbirliği ile sertifikalı model uçak yaptığımız bir etkinlik.

STAR Projesi

Lise düzeyindeki bir sınıfı okulumuza çağırarak onlara hem mühendislik fakültesindeki bölümleri tanıttık hem de mühendislik üzerine eğitim verdiğimiz bir etkinlik.

Tea Talks

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü hocalarımızdan Doç. Dr. Pınar DOĞAN, Dr. Öğrt. Üy. Fatma Taşcıkaraoğlu, Dr. Öğrt. Üy. Serra Altınoluk fakültemizin tek kadın profesörü Prof. Dr. Gonca KUŞCU ile keyifli bir çay sohbeti.

Peki beraber daha neler yapacağız:

• Yine iş dünyasından katılımcılarımızla “Sahada Kadın Paneli”

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “İşte Kadın” konferansı

• İlham verici kadınların anlatıldığı film gösterimleri

• Mühendis Kadınlar Afiş sunumu

• STAR projesi

• Sabiha Gökçen Günleri Model Uçak Workshopu