Kardeş Öğrenci Kolları Projesi (KÖK)

IEEE Türkiye’de var olan kollar (üniversiteler) arasında karşılıklı bilgi paylaşımını ve iletişimi arttırmayı amaçlayan ve son yıllarda IEEE Türkiye Şubesi Öğrenci Kollarının, Türkiye’de ki en önemli ve başarılı öğrenci network’ü olmasını sağlayan projedir. IEEE Türkiye Kardeş Öğrenci Kolları Projesi ile yıl içerisinde de çeşitli zamanlarda bir araya gelinerek kollar arasında ki etkileşim güçlü tutuluyor.

Peki biz bunu nasıl yapıyoruz: Her üniversite kendi kök kol sorumlusunu seçerler. Ardından kolların seçtiği sorumlular o yıl için kendilerine en faydalı olacak kardeş okul/okulları bulmaya başlarlar. Kendi Kolunun SWOT analizi ile kendine en uygun olacak Kardeşliği belirlerler. Belirledikleri kolların kök kol sorumluları ile iletişime geçerler ve kardeşlik başvurunu yaparlar. Kardeşlikler 2 ya da 3’lü kardeşlikler olmaktadır. Kardeşlik başvurusu onaylandıktan sonra Kök Kol Sorumluları Kendi aralarında sürekli iletişim halinde olarak Kollar arasında gerek sosyal, gerek teknik anlamda kolların kendi aralarında ki her türlü iletişimden kök kol sorumluları sorumludurlar. Bir şeyler yapmak için farklı farklı fikirler üretirler. Ürettikleri bu fikirleri yıl içerisinde yapmaya çalışırlar. Kardeş kolların dışında ki diğer kollar kuzen kol olarak geçmektedir. Kol sorumluları kardeş kolları ile bir şey yapamama durumlarında kuzen kolları ile de etkinlik yapma fırsatları vardır. Yıl içerisinde iki kere Kardeş Öğrenci Kolları Projesi Kampı yapılmaktadır. Bu kamplarda kök kol sorumlularına kök dansları öğretilir, kök oyunları öğretilir, E# eğitimleri verilerek kollarında yıl içerisinde karşılaşacakları sorunlarla başa çıkabilmeleri sağlanır. Dansların ve oyunların öğretilmesinin amacı ise kök kol sorumlularının kendi kollarında ki üyelerine bu öğrendiklerini sosyal aktivitelerde oynatmaları için ve Bölge toplantıları, kamplar gibi tr etkinliklerinde görev alarak katılımcılar arasında ki ilk iletişimlerin kurulmasını sağlamaktadırlar. Bizim bu yıl ki Kardeş Kollarımız Dokuz Eylül Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi olmuştur. Kardeşliğimiz olarak yıl içerisin de sürekli Kök kol sorumlularıyla iletişim halinde olduk. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Detech Etkinliğine, Pamukkale Üniversitesi’nin Enerji Paneli Etkinliğine katılarakm kardeş okullarımızı yalnız bırakmadık. Muğla’da iki kardeş okulumuzu ağırlayarak  Educational Activities’in Bilim Deneyleri Etkinliğini birlikte gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bu yukarıda yazdıklarım planlayıp yaptıklarımız, bir de planlayıp yapamadıklarımız var tabi artık onları da ilerleyen zamanlarda  yapmayı umuyoruz